Filtry
Otrzymuj oferty
Sortuj
  • Trafność
  • Data publikacji
Firma
  • Służba Cywilna

Praca Służba Cywilna

1 - 15 z 194
1 - 15 z 194
Wyniki wyszukiwania - Praca: Służba Cywilna
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna-Kielce
Ta oferta pracy nie jest już dłużej dostępna w Twoim kraju. Opis stanowiska podany przez pracodawcę : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko...
egospodarka.pl -
Służba Cywilna-Szamotuły
Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Rybnik
przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: dokonuje analizy stanu zagrożenia oraz stosowanej profilaktyki, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymuje ruchu zakładu w całości lub w części,...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Stargard
W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Pruszcz Gdański
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Bydgoszcz
Prowadzi sprawy z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Bydgoszcz
nadzoruje, na bieżąco kontroluje, zleca i rozlicza usługi związane z usuwaniem z nieruchomości nieczystości stałych, usługi technicznego utrzymania nieruchomości Policji w zakresie przeglądów elektronicznych systemów przeciwpożarowych (SAP) wraz z...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Gdynia
Wykonuje audyty systemu zarządzania i kontroli w instytucjach systemu wdrażania, z wyłączeniem instytucji zarządzających lub instytucji pełniących taką rolę, w krajowych programach operacyjnych, w tym programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Katowice
Sprawuje nadzór nad merytoryczną działalnością urzędów górniczych, a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w zakładach górniczych oraz w podmiotach...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Bydgoszcz
Prowadzi postępowania podatkowe oraz przygotowuje projekty orzeczeń I instancji w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług w przypadku wewnąrzwspólnotowego nabycia paliw...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Zielona Góra
opracowuje i przesyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organów samorządowych informacje o dotacjach na zabytki przyznawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zbiera informacje przekazywane przez inne organy o...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Łosice
prowadzenie rachunkowości Inspektoratu, która obejmuje: a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, c)...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Świnoujście
Pełni nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowym oraz przestrzeganiem przez użytkowników portu obowiązujących przepisów celem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i postoju statków, w tym poprzez m.in. przeprowadzanie kontroli dokumentów...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Łódź
samodzielnie prowadzi ewidencję księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji (byłych funkcjonariuszy) w programie komputerowym SWOP-FK w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji na...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Kielce
prowadzi postępowania, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski o rejestrację pobytu lub o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej,...
gowork.pl -
12345678910

Służba Cywilna, przeglądaj oferty w:

Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
12345678910
Otrzymuj maile z nowymi ofertami pracy!
Otrzymuj najnowsze oferty pracy - Służba Cywilna
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie