Filtry
Otrzymuj oferty
Sortuj
  • Trafność
  • Data publikacji
Firma
  • Służba Cywilna

Praca Służba Cywilna

1 - 14 z 14
1 - 14 z 14
Wyniki wyszukiwania - Praca: Służba Cywilna
Służba Cywilna-Ostróda
W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu...
gowork.pl -
3 podobne oferty: Elbląg, Szczytno, Olsztyn
Służba Cywilna-Częstochowa
Jeżeli urodziłeś się przed 01.08.1972 r. złóż oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.) zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Wodzisław Śląski
Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych bez przymusu administracyjnego […] Inicjuje i bierze udział w...
gowork.pl -
2 podobne oferty: Gliwice, Jaworzno
Służba Cywilna-Kalisz
Prowadzi gospodarkę i ewidencję środków trwałych i innych składników majątkowych w celu zachowania przejrzystości i kontroli nad majątkiem Rejonu oraz przygotowania i przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników majątkowych […] W służbie...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Zielona Góra
prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wydania pozwolenia na prace przy zabytku. Opracowuje projekty postanowień, decyzji, opinii, zaświadczeń, zaleceń oraz wytycznych konserwatorskich i innych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Zabrze
Jeżeli urodziłeś się przed 01.08.1972 r. złóż - Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.) - zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Sandomierz
Prowadzi badania monitoringowe w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych […] Prowadzi postępowania administracyjne w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Chorzów
Inicjuje i bierze udział w postępowaniach upadłościowych, naprawczych, restrukturyzacyjnych, dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Głogów
prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane pozostających w kompetencji i właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, […] działalność inspekcyjno-kontrolna ( przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów w...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Tarnowskie Góry
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw do spraw : prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach. […] kopia dokumentu...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Kielce
Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej […] W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Myszków
wykształcenie: średnie ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej albo wyższe - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Kętrzyn
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w...
gowork.pl -
Służba Cywilna-Ruda Śląska
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Rudzie Śląskiej. […] kopia dokumentu potwierdzającego...
gowork.pl -
Nie przegapisz już żadnej ciekawej oferty pracy!
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie
Otrzymuj maile z nowymi ofertami pracy!
Otrzymuj najnowsze oferty pracy - Służba Cywilna
To nic nie kosztuje, a z maili możesz zrezygnować w dowolnym momencie